Focus

Investeren in innovatieve vervoersoplossingen om de wereld te veranderen

Bij Rebel geloven we dat een veranderende wereld kansen biedt voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We adviseren over en investeren in verandering en vernieuwing: no change without a Rebel! Dit geldt bij uitstek voor vernieuwende vervoersoplossingen. Daar adviseren we al jaren over. Met de oprichting van de nieuwe venture Rebel Automated Shuttles zetten we nu ook de stap naar het zelf realiseren van de vernieuwing van last mile-vervoersoplossingen.

Vanuit Rebel Automated Shuttles initiëren wij zelf, samen met partners als openbaarvervoerbedrijven, locatie-eigenaren en inhoudelijke specialisten als The Future Mobility Network, deze last mile-oplossingen door middel van systemen met elektrische, automatische shuttles/minibussen. Wij investeren zelf kapitaal, kennis en inzet om deze oplossingen mogelijk te maken. Natuurlijk wel met uitzicht op een gezonde businesscase.

Dit is het moment

Er zijn een paar redenen waarom wij vinden dat juist nu een flinke stap en een andere aanpak nodig is om last mile-oplossingen met zelfrijdende shuttles te realiseren. De laatste jaren zijn de techniek en toepassingen van zelfrijdende systemen rap ontwikkeld en zijn er enkele kleine, kortlopende testen uitgevoerd met automatische shuttles in een afgesloten omgeving. De techniek heeft nog jaren ontwikkeltijd nodig om veilig en volledig autonoom te kunnen rijden. Tot nog toe zijn het vaak overheden die deze testprojecten aanjagen, maar geen mogelijkheden hebben of niet de juiste partij zijn om vanuit die testfase naar implementatie en vooral exploitatie te komen; hier komt de markt in beeld. Daarnaast is de regelgeving in Nederland en daarbuiten nog niet zo ver dat volledig automatisch rijden veilig toegestaan kan worden. Ten slotte zijn de leveranciers van de shuttles veelal partijen die de vakinhoudelijke kant van de shuttles zeer goed in de vingers hebben, maar minder goed ingevoerd zijn in het vormgeven van de juiste implementatie.

En hier komt onze aanpak in beeld: wij starten vanuit de zogenaamde ‘use case’, zoeken vervolgens naar partners die bereid zijn te investeren in de ontwikkeling en bekijken dan pas welk systeem op welke wijze het beste past bij de oplossing. Een last mile richting de ingang van een vliegveld is een andere use case dan de verbinding met een ziekenhuislocatie. Maar in alle gevallen gaat het om een verbinding met het ov en geloven wij in een nauwe samenwerking met ov-bedrijven.

Wil je ons leren kennen?