Rebel Automated Shuttles

founded by Rebel

Uw partner in de ontwikkeling, aankoop en exploitatie van zelfrijdend last mile-vervoer

Rebel Automated Shuttles helpt zijn partners met het overbruggen van de kloof tussen (1) enerzijds hun behoeften aan last mile-vervoer en (2) anderzijds hun capaciteiten op het gebied van planning en implementatie. Wij treden op als strategische kennis- en exploitatiepartner voor openbare/regionale vervoersautoriteiten, openbaarvervoermaatschappijen en eindgebruikers bij de ontwikkeling van zelfrijdend last mile-vervoer.

Onze brede kennis en ervaring

Onze partnerschappen voor zelfrijdend last mile-vervoer omvatten het uitvoeren van een quick scan van mogelijke alternatieve vormen van last mile-vervoer in bestaande openbaarvervoernetwerken, het ontwikkelen van ‘use cases’ op maat voor specifieke gebieden en/of gebruikers, het bijeenbrengen van de juiste technologie en financiële middelen en tot slot het samenwerken met u als exploitatiepartners.

We hebben veel verstand van de nieuwste technologische mogelijkheden en de beschikbare leveranciers, de meest relevante markt- en regelgevingstrends en de beste methoden voor het optimaliseren van de use cases en klantenservice.

We ondersteunen de ontwikkeling van zelfrijdend last mile-vervoer op de volgende manieren:

  • Scan openbaarvervoernetwerk: wat en vooral waar is de potentiële toegevoegde waarde van de invoering van zelfrijdende last mile-diensten in uw openbaarvervoernetwerk? We helpen u mogelijke use cases identificeren in verschillende openbaarvervoernetwerken.
  • Quick scan en haalbaarheidsstudie van use case(s): wat zijn de technische, financiële en vervoergerelateerde implicaties van de implementatie van zelfrijdend vervoer? We helpen u alle kosten, voordelen en risico’s in kaart te brengen.
  • Implementatie use case: we beschikken over unieke en ongeëvenaarde ervaring met de implementatie van verschillende oplossingen, niet als proef, maar als reguliere serviceoplossingen. Met behulp van deze ervaring kunnen we u helpen de implementatieprocessen voor specifieke oplossingen vlot te laten verlopen.
  • Exploitatie van last mile-vervoersdiensten: zo nodig werken we met u samen als exploitatiepartner van de service om elke dag diensten van ongeëvenaarde kwaliteit te leveren op het gebied van zelfrijdende last mile-aansluitingen.
  • Bijeenbrengen van technologie en financiering: wij kunnen u helpen ervoor te zorgen dat de technologie die wordt ingekocht en ingezet de meest geschikte voor u is en wordt geleverd onder de juiste voorwaarden. Zo nodig ondersteunen we ook de financiering. Als uw partner zijn we tenslotte ook bereid een steentje bij te dragen.

Benieuwd naar onze use cases?