About Robert Boshouwers

Ik ben aanjager van samenwerkingen rondom uitdagende mobiliteitsvraagstukken. Samen met klanten, partners en collega’s realiseer ik concrete stappen die ertoe doen.

Connect with Robert

In het kort

Als principal consultant werk ik aan ingewikkelde vraagstukken rondom mobiliteit. Deze variëren van bereikbaarheidsvraagstukken van (groot)stedelijke gebieden en transitievraagstukken rondom smart mobility tot business development van mobiliteitsdiensten. Samen met klanten en betrokken partijen zorg ik voor een gedegen analyse, begeleiding van besluitvorming en kwartiermaken van de gekozen richting.

Het kenmerk van mijn inzet is inzicht krijgen in relevante ontwikkelingen en deze vertalen naar concrete stappen. Kortom, mijn projectaanpak kan ik omschrijven met de woorden: verbinden, analyseren, enthousiasmeren en realiseren.